Giáo xứ Yên sơn có địa chỉ tại thôn Nguyễn, xã Yên sơn, thành phố Tam điệp, tỉnh Ninh Bình bao gồm 4 giáo họ Khang Ninh (Trị Sở), Phú Khê, Vĩnh Khương  và Khánh Ninh. Giáo xứ Yên Sơn là giáo xứ thứ 86 trong giáo phận Phát Diệm, được thành lập ngày 28 tháng 8 năm 2023.

Giáo xứ Yên Sơn – Miền sơn cước yên bình

Là một giáo xứ trẻ, đang trên con đường xây dựng và phát triển, chúng ta cùng cầu nguyện để hồng ân Thiên chúa ban xuống nơi này cho Đức tin nơi giáo xứ mỗi ngày đơn hoa kết trái và khởi sắc ở tương lai.