Linh mục Phê-rô Lê Văn Nhuận

Chính xứ Yên Sơn

Địa chỉ: Giáo xứ Yên sơn, thôn Nguyễn, xã Yên sơn, thành phố Tam điệp, tỉnh Ninh Bình.

Số điện thoại: 0977586567

Email:[email protected]