Các Hoạt Động Nổi Bật

Cộng đoàn giáo xứ Yên sơn với những hoạt động của mình đã để lại những dấu ấn đậm nét ở địa phương, lan tỏa năng lượng tích cực tới con người và thắp sáng đời sống đức tin của bà con giáo dân.

Hãy cùng nhau điểm lại những sự kiện đáng nhớ của giáo xứ chúng ta trong thời gian qua.

Giờ Thánh Lễ

Thánh lễ của giáo xứ sẽ được cử hành tại đại điểm chính là nhà thờ Giáo xứ và địa điểm khác là tại nhà nguyện giáo họ Khánh Ninh.

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ

Tại Nhà Nguyện Khánh Ninh