GIỚI THIỆU GIÁO XỨ YÊN SƠN

GIÁO XỨ YÊN SƠN

Địa chỉ: Thôn Nguyễn, xã Yên Sơn, Tp. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

1. Tên gọi: Giáo xứ Yên Sơn
2. Năm thành lập: 28/8/2023
3. Bổn mạng Giáo xứ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01/01)
4. Năm xây dựng Nhà nguyện (hiện nay): 09/10/2022
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
6. Diện tích khuôn viên Giáo xứ trên 3186 m2
7. Số tín hữu: 1.004
8. Số giáo họ: 04
9. Số họ có Nhà nguyện: 02
10. Các Hội đoàn:

– Giới cao niên
– Giới Gia trưởng
– Giới Hiền mẫu
– Giới Trẻ
– Thiếu nhi Thánh Thể- Xứ đoàn An-phong-xô
– Ca Đoàn
– Hội Trống
– Hội Mân côi
– Hội Legio
– Ban Giúp lễ
– Ban Giáo lý
– Ban Bác ái Xã hội


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1903
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1920 (Chỉ còn nền móng)
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.068 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita (24/6)
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Baotixita
7. Số tín hữu: 347
8. Các hội đoàn:
– Hội Gia trưởng
– Hội Mân côi
– Hội Legio- Ca đoàn

GIÁO HỌ KHÁNH NINH

1. Tên gọi: Giáo họ Khánh Ninh
2. Năm thành lập: 1903
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1927 (Chỉ còn nền móng)
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: Trên 1.060 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Vinh-sơn (05/4)
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Vinh-sơn
7. Số tín hữu: 279
8. Các hội đoàn:
– Hội Gia trưởng
– Hội Mân côi

GIÁO HỌ PHÚ KHÊ

1. Tên gọi: Giáo họ Phú Khê
2. Năm thành lập: 1903
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1920 (Chỉ còn nền móng)
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.060 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô (29/6)
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 185
8. Các hội đoàn:
– Hội Gia trưởng
– Hội Mân côi

GIÁO HỌ VĨNH KHƯƠNG

1. Tên gọi: Giáo họ Vĩnh Khương
2. Năm thành lập: 1903
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1928 (Chỉ còn nền móng)
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.060 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (01/5)
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
7. Số tín hữu: 193
8. Các hội đoàn:
– Hội Gia trưởng
– Hội Mân côi

(Thống kê năm 2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *